- Phẫu thuật thẩm mỹ tại Đà Nẵng | Mổ mắt lé tại Đà Nẵng |Thẫm mỹ mắt tại Đà Nẵng | Mổ mộng mắt tại Đà Nẵng| Phẫu thuật mắt lé tại Đà Nẵng | Mổ quặm mi Đà Nẵng | Mổ sụp mi tại Đà Nẵng | Kính áp tròng tại Đà Nẵng | Đo mắt kính tại Đà Nẵng | Trung Tâm Mắt và Phẫu Thuật Thẫm Mỹ Bảo Châu tại Đà Nẵng | Nâng mũi uy tín ở đà nẵng | Khám mắt tại Đà Nẵng | Phẫu thuật thẩm mỹ mắt tại Đà Nẵng | Thẩm mỹ mắt tại Đà Nẵng | Mổ lé tại Đà Nẵng | Khám mắt Đà Nẵng | Phẫu thuật thẩm mỹ tại Đà Nẵng 

Tật Khúc Xạ


Tật khúc xạ, trong đó chủ yếu là cận thị chiếm tỷ lệ không nhỏ trong cộng đồng. Theo các điều tra taị một số trường học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Mình, tỷ lệ cận thị là 23-28%.1- Mắt bình thường:

Mắt bình thường (còn gọi là chính thị) là mắt có chiều dài trục nhãn cầu khoảng 22,5-23 mm, tương ứng với độ hội tụ của mắt khoảng 62 D. Lúc đó ảnh của vật ở vô cực sẽ hội tụ trên võng mạc, giúp nhìn thấy rõ.

Ảnh của vật ở vô cực hội tụ trên võng mạc.

2- Mắt cận thị

Mắt cận thị là mắt có trục nhãn cầu dài hơn bình thường hoặc công suất hội tụ của giác mạc – thể thủy tinh quá lớn làm cho ảnh của một vật ở vô cực hội tụ trước võng mạc. Mắt chỉ nhìn gần rõ, nhìn xa bị mờ, phải mang kính cận (thấu kính phân kỳ) để đưa ảnh lui đúng trên võng mạc.

Mắt cận thị có ảnh hội tụ trước võng mạc

3- Viễn thị:

Mắt viễn thị là mắt có trục nhãn cầu ngắn hơn bình thường hoặc công suất hội tụ của giác mạc – thể thủy tinh thấp làm mà ảnh của một vật ở vô cực hội tụ sau võng mạc. Nếu viễn thị nhẹ thì mắt có thể điều tiết để nhìn xa rõ, nhưng mau mỏi mắt. Điều chỉnh bằng cách mang kính viễn thị (thấu kính hội tụ) để đưa ảnh trở về đúng trên võng mạc.

Mắt viễn thị có ảnh hội tụ sau võng mạc

4- Lão thị:Lão thị:Lão thị:Lão thị:

Càng nhiều tuổi thì tính chất đàn hồi của thủy tinh thể giảm dần, vì vậy những người từ 40 tuổi trở lên khi nhìn gần hoặc đọc sách thấy mờ, muốn nhìn rõ phải để xa mắt, đọc sách lâu thường chóng mỏi mắt.

Nhìn xa không thay đổi, nhưng muốn nhìn gần tốt cần phải mang kính lão thị (thấu kính hội tụ, tương tự như kính viễn thị, nhưng chỉ dùng để nhìn gần mà thôi).

Sự điều tiết khi nhìn gần của mắt

Tất cả các bất thường về khúc xạ nói trên ngày nay có thể sử dụng Laser Excimer điều chỉnh công suất giác mạc để không cần phải mang kính nữa.


Các bệnh thường gặp khác